Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Счетоводна Къща Крестън БулМар

Счетоводна Къща Крестън БулМар работи на пазара от 1996 г., като днес е еталон за професионализъм сред счетоводните къщи в България. През 2000 г. ние първи в страната покрихме международния стандарт за качество ISO 9001, а през 2005 г. станахме първата счетоводна къща, покрила международния стандарт за информационна сигурност ISO 27001. През годините ние развихме може би най-ефективната технология и методология за счетоводно обслужване в България и собствен счетоводен и ТРЗ софтуер.

Горди сме да заявим, че най-много инвестираме в знанията и квалификацията на нашия персонал и двойния контрол върху всеки документ, преди да отиде при клиента или в НАП. С удоволствие споделяме, че инвестирахме в най-съвременната и надеждна информационна система за адекватно и ефективно управление на бизнес процесите. Това ни дава самочувствието да носим високата отговорност за своята работа и осигурим спокойствието на клиентите ни за икономическата страна на бизнеса им.

  • Приемане на счетоводните документи от офиса Ви;
  • Счетоводна обработка на документите до три дни;
  • Предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец, изготвен с цел по-добро планиране на плащанията за ДДС към НАП;
  • Навременно изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
  • Обработка на работните заплати за персонала до определеното число на месеца;
  • Коректно начисляване на всички данъци и попълване на всички платежни нареждания за данъци, заплати и осигуровки, които получавате директно във Вашия офис;
  • Изготвяне на подробен месечен мениджърски финансов доклад, проследяващ финансовия резултат, финансовите средства, приходите, разходите, материалните запаси, активите, вземанията, задълженията и други важни показатели;
  • Представяне на изготвените декларации, справки или други документи за подпис до Вашия офис;
  • Внасяне в НАП на всички декларации чрез електронен подпис или лично от наши куриери.

Всичко за нас ще научите на корпоративния сайт на Kreston BulMar