Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Финансов одит от Kreston BulMar

Крестън БулМар е създадена 1996 год. и е една от най-големите консултантски компании в България. През 2009 год. БулМар стана част от глобалната мрежа на Kreston International (Крестън Интернешънъл), която е с над 250 000 души персонал в над 100 държави.

Ние знаем, че бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш! Доверието е в основата на нашите услуги и за това основните принципи в работата ни с клиентите са отговорността, професионализма и коректността. Най-важната ни цел е клиентите ни да усещат сигурност и да бъдат спокойни за своите финанси.

Kreston BulMar

Одиторската услуга на Kreston BulMar

одиторНашите одитори са с доказана професионална репутация, притежават солиден опит и обширни познания в областта на счетоводството, данъците, финансите и регулаторните изисквания.

Нашето разнообразие от клиенти и 15 – годишният ни опит са доказателство за широката ни експертиза и професионализъм.

Финансовият одит има основна роля при защита интересите на инвеститори, кредитори и контрагенти. Неговата основна цел е потвърждение верността на финансовите отчети на предприятията и констатации за тяхната стабилност и надеждност. В изпълнението на тази отговорна задача ние от Крестън БулМар прилагаме редица процедури и проверки, така че в максимална степен да удовлетворим очакванията и нуждите на клиента.

Услугите в областта на финансовия одит включват:

  • Финансов одит на годишни финансови отчети.
  • Данъчен и счетоводен дю-дилиджънс.
  • Консултации в областта на вътрешния одит и контрол.