Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Счетоводните къщи в Благоевград

Благоевград Благоевград

Поради редица обстоятелства счетоводните къщи в Благоевград и областта бележат добро развитие през последните няколко години. Цялостното състояние на града върви в положителна насока и това неминуемо се отразява и на сектора на счетоводното обслужване.

В града има много голям брой студенти, което е в резултат на граденото с години реноме на Американския Университет. Добро е и географско положение – намира се на кръстопът, хубавата природа, заедно със ред положителни социални фактори са първопричината за доброто му икономическо развитие. Има много магазини, заведения, ресторанти. Строителните компании и шивашките цехове наемат голяма част от неквалифицираната работна ръка. Има и ред други неща, които са причини за отчетеното добро развитие на счетоводния бранш и счетоводните кантори в Благоевград – градът е много благоприятен и привлекателен за инвеститори, български и чужди, в сферата на строителството, което е причина за едно от най-многото разрешителни за строеж в България. Поради усиления строеж през последните години, най-вероятно близките села ще бъдат погълнати от града в най-скоро време.

Още преди няколко години са ремонтирани и преустроени градската градина и сегийния пазар, който е преобразен в съвременен търговски център, като също така е изграден нов мост над реката.

Изградени са и функционират общо 7 хипермаркета – Метро, Мосю Бриколаж, Технополис, Кауфланд, Техномаркет, Европа и Билла. През 2007 година са изградени нова спортна зала „Скаптопара” и първият Благоевградски мол – „Mall of Blagoevgrad”.

Още отпреди 1990 година функционират няколко завода за произвеждане на електрически уреди, например „ЗМКЕТ”, „ЗИИУ” и „Завод за високоговорители”. Поради нездравословните условия на труд в завода „Благоевград” БТ, той е бил най-нежеланото място за работа в града, но след стачки и преговори, средните заплати са били увеличени и са били едни от най-високите за града за определено време.

В този момент Благоевград е на седмо място по икономическо развитие в България.

За населението в Благоевград

Според данни от последното преброяване през 2011 година, населението е близо 71 хиляди души, като през 2001 г. то е било малко над 71 хиляди, почти същото е било и през 1991 г.

На фона на тази оптимична картина, съвсем закономерно в Благоевград се развиват и счетоводните кантори, наред с всички други развиващи се сектори.