Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Намалява употребата на декстоп софтуер, нараства интереса към онлайн приложения

Гартнер предвижда увеличаване на потреблението на онлайн софтуерЛидерът в софтуерните и икономически анализи Gartner отчита по-голяма необходимост от оналйн приложения, в сравнение с традиционните настолни програми.

Очакваният ръст на разходите в интернет сферата през тази година с 3%. Преди това той очакваше ръст с малко над 4%. Не малък принос за увеличаването на потреблението имат SAAS бизнес инструментите (Software as a Service), като например приложения за фактуриране, счетоводство, складови програми, трз (Труд и Работна заплата) и др.

Също така, в съобщение на същия анализатор, за 2010 интернет разходите се очертават приблизително 2400 трилиона долара.

Най-чувствителен ръст в разходите се очертават при енергийните компании – с малко под 5%, както и в държавния административен сектор – 4%. Предполага се, че през 2011 година ръстът на интернет разходи ще се увеличи с още 3.5%