Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Софтуерните фирми в България очакват ръст на продажбите

Софтуерните фирми в България очакват възстановяване на сектора и постепенно увеличаване на продажбите. Това сочат данните от изследване на състоянието на ИТ сектора "Барометър на българската ИТ индустрия", представено в пресклуба на БТА от Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ.

През миналата година компаниите са отчели приходи средно по 1.74 милиона лева (средно на фирма), като за сравнение през 2008 г. същият показател е бил 2.4 милиона лева.

Според 47 процента от участниците, броят на служителите през тази година ще се увеличи с 10 процента.

През миналата година броя на работните места в сектора са се увеличили с 8 на сто. Запазва се делът на износа от общите продажби на софтуерни продукти на около 50 процента.

За да отговори на нуждата от висококвалифицирани специалисти в софтуерното инженерство, Европейският софтуерен институт-Център България, започва пилотна система от курсове и подготовка на магистърска програма "Управление на софтуерното инженерство и информационните технологии" SEMP.

Проучването е направено онлайн сред общо 57 компании - членове на БАСКОМ и на Българската уеб асоциация. То е осъществено през периода януари - април 2010 г.