Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Блог за счетоводен софтуер

Крестън БулМар е създадена 1996 год. и е една от най-големите консултантски компании в България. През 2009 год. БулМар стана част от глобалната мрежа на Kreston International (Крестън Интернешънъл), която е с над 250 000 души персонал в над 100 държави.

Когато съществуват данъчни задължения, които не може да бъдат изплатени от данъчно обложеното лице в срок, законодателят предоставя възможността да бъдат променени условията и редът за тяхното изпълнение чрез Института на разсрочване и отсрочване. Основната цел е, от една страна, да се съхрани платежоспособността и имуществото на длъжностното лице и по този начин да му се предостави възможността да изплати цялото си задължение, а от друга, държавата да добие пълно удовлетворение на своето вземане.

Поради редица обстоятелства счетоводните къщи в Благоевград и областта бележат добро развитие през последните няколко години. Цялостното състояние на града върви в положителна насока и това неминуемо се отразява и на сектора на счетоводното обслужване.

В града има много голям брой студенти, което е в резултат на граденото с години реноме на Американския Университет. Добро е и географско положение – намира се на кръстопът, хубавата природа, заедно със ред положителни социални фактори са първопричината за доброто му икономическо развитие. Има много магазини, заведения, ресторанти. Строителните компании и шивашките цехове наемат голяма част от неквалифицираната работна ръка. Има и ред други неща, които са причини за отчетеното добро развитие на счетоводния бранш и счетоводните кантори в Благоевград – градът е много благоприятен и привлекателен за инвеститори, български и чужди, в сферата на строителството, което е причина за едно от най-многото разрешителни за строеж в България. Поради усиления строеж през последните години, най-вероятно близките села ще бъдат погълнати от града в най-скоро време.

Гартнер предвижда увеличаване на потреблението на онлайн софтуерЛидерът в софтуерните и икономически анализи Gartner отчита по-голяма необходимост от оналйн приложения, в сравнение с традиционните настолни програми.

Очакваният ръст на разходите в интернет сферата през тази година с 3%. Преди това той очакваше ръст с малко над 4%. Не малък принос за увеличаването на потреблението имат SAAS бизнес инструментите (Software as a Service), като например приложения за фактуриране, счетоводство, складови програми, трз (Труд и Работна заплата) и др.

Софтуерните фирми в България очакват възстановяване на сектора и постепенно увеличаване на продажбите. Това сочат данните от изследване на състоянието на ИТ сектора "Барометър на българската ИТ индустрия", представено в пресклуба на БТА от Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ.

През миналата година компаниите са отчели приходи средно по 1.74 милиона лева (средно на фирма), като за сравнение през 2008 г. същият показател е бил 2.4 милиона лева.

Според 47 процента от участниците, броят на служителите през тази година ще се увеличи с 10 процента.

В Шотландия е изобретен необичаен начин за борба с измами в мрежата. Бъдещите специалисти по безопасност ще се учат да проникват в компютрите. На такъв експеримент се е решило ръководството на университета в Еберт. Методи за откриване на "дупки" в системите за защита, както и намирането на начини за заобикаляне на антивирусни програми позволяват на студентите да намерят основните уязвими места в областта на софтуера, впоследствие да ги отстранят, като не остават шанс на хакерите за незаконно влизане.

Автоматизацията на счетоводството в България и по света се заражда почти веднага след появата на персоналните компютри. Първите счетоводни системи са така наречените счетоводни комплекси – отделни програми за всеки раздел от счетоводството (такава форма на счетоводните програми се среща и до днес в някой средни и големи предприятия). Ефектът от първите счетоводни програми е значителен, тъй като потребителят, т.е. счетоводителят, получава възможността да работи с информацията директно, без посредници.

В живота на всяка фирма идва момент, когато се заражда необходимост за закупуване на софтуер за счетоводство. За автоматизиране обработката на счетоводната информация в компютърните счетоводни програми е необходимо да се използват висококачествени програмни продукти, за да се осигури в максимална степен информационното обслужване на предприятията.